Probus Leuven

 

Voorzitter

Hari Jacobs

BESTUUR

Vice-Voorzitter

Paul Van Calster

Secretaris-penningmeester

Fred Ceusters

Webmaster

Bert Claessens

 

Bestuurslid

Peter Van Lishout 

 

Pastvoorzitter

Guy Wellens

Bestuurslid

Arseen Seys 

LEDEN

André Orband

Jean Pol Blondiau 

Julien Boon 

Pierre Bultynck 

Jos Celis 

Gabriël Festjens

Marc Craenen 

Paul Devroey 

Hubert Fosseprez 

Robert Geysens 

Marc Laenen 

Stanny Laevers 

Piet Laga

Jan Manhaeve 

Jos Mues 

Luc Truyens

Yvan Ottenbourgh

Jef Scheire 

Romain Soubotko

Herman Tettelin 

Gilbert Van Aelst

Jan Vanhoucke

Jan Verstraeten

Yves Vleminckx

  

Rudy De Belie

 

Marc Deurinck

 

 

Dirk Verdonckt
   

 

 

Algemeen > leden

Probus Leuven