Probus Leuven

 

Probus Leuven is de eerste Probus vereniging in het Leuvense.

We zijn een groep van een 25-tal op rust gestelde personen uit deze streek.

Probus is een wereldwijd verspreide organisatie waarvan de naam is afgeleid van het Engelse PROfessional and BUSiness people.

Wij zijn geen service club maar een vereniging van vrienden waar niets nog moet maar niet alles kan.

Historiek

Tijdens een plechtigheid op het Leuvense stadhuis eind 2005 werd onze vereniging officieel opgericht met Probus Genk als peterclub.

Stichtende leden van Probus Leuven

Audoor Germain, Boon Julien, Bultynck Pierre, Celis Jos, De Meirsman Dany, De Cremer Roger, Erauw Armand, Geysens Robert, Hermans August, Lemmens Piet, Mues Jos, Tettelin Herman, Van Calster Paul, Vandeput Hugo, Vanhoucke Jan, Verstraeten Jan

Eerste bestuur:

Voorzitter: Paul Van Calster

Ondervoorzitter: Dany De Meirsman

Secretaris / penningmeester: Hugo Vandeput

 

Algemeen > oprichting

Probus Leuven